Nicheproduktion

Thy El-teknik har en nicheproduktion af en række kunderelaterede produkter, herunder forskellige komponenter til militær brug – bl.a. kommunikationskabler og generatorstyringer.

Camplight til militær brug

Thy El-tekniks produkt “Camplight” er et belysningssæt udviklet til brug i teltlejre, felthospitaler og lignende.

Download Camplight-brochuren